YÜRÜTME KURULU
Prof.Dr. Gazi Zorer
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

1957 Zonguldak doğumlu
1981 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1987 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Uzmanlık
1987 - 2004 SSK İstanbul EAH Başasistanlık, Doçent, Klinik Şefliği
2000 - 2004 SSK İstanbul EAH Başhekimliği
2000 - 2006 Klinik Şeflikleri (SSK Göztepe EAH, SSK İstanbul EAH, Bezm-i Alem Vakıf Gureba EAH)
1986 - 1990 İstanbul Tabip Odası Merkez Konsey Delegasyon Üyeliği
1999 - 2014 Pediatrik Ortopedi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
2006 - 2008 İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu Üyeliği
2006 - 2012 Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
2011 - 2013 Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
2011 - Halen Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı
2011 - Halen Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı 2. Başkanlığı
Op. Dr. İbrahim Sözen
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1968 İstanbul doğumlu
1993 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1999 Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi - Uzmanlık
2013 - Halen Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri
İstanbul Tabip Odası - ÖHK Yürütme Kurulu Üyeliği
Op. Dr. Murat Emanetoğlu
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1963 Ankara doğumlu
1987 Hacettepe Ünversitesi Tıp Fakültesi
1993 SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Uzmanlık
2011 - Halen Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği 2. Başkanlığı
Op. Dr. Özgür Leylek
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

1965 Göksun / Kahramanmaraş doğumlu
1990 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998 Haydarpaşa Numune Hastanesi -Uzmanlık
1998 - 1999 Bakırköy Devlet Hastanesi
Türk Jinekoloji Derneği Üyeliği
Prof. Dr. Paşa Göktaş
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

1952 Develi / Kayseri doğumlu
1977 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1986 Haydarpaşa Numune Hastanesi -Uzmanlık
1986 - 1992 SSK Erzincan Hastanesi (Zorunlu Hizmet)
1992 - 2011 H.N.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Klinik Şefliği
2006 - 2012 Tıp Laboratuarları Derneği (TıpLab) Kurucu Üyeliği ve Başkanlığı
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2 dönem)Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62614  Hit :110101  Online: 1