OYLAR BÖLÜNMESİN, YANDAŞLAR KAZANMASIN ALDATMACASI

İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİM İSTATİSTİKLERİ (2008 - 2014)

İTO SEÇİMLERİNE KATILIM 2008 - 2014

2014 de seçim kuruluna bildirilen üye sayısı32.000
2014 seçimine katılım oranı%15İTO SEÇİMLERİNDE GRUPLAR ve ALDIKLARI OY SAYILARI 2008 - 2014

  Demokratik Katılım Grubu (yönetim)
  Özgür Hekimler Platformu
  Milliyetçi Hekimler Grubu
  Hekim Hakları Grubu
  Sağlıkta Birlik Grubu

*Hükümeti destekleyen « yandaş » denilen gruplar sarı olarak gösterilmiştir.İTO SEÇİM SONUÇLARI - 2008

  Demokratik Katılım Grubu (yönetim)
  Milliyetçi Hekimler Grubu
  Hekim Hakları Grubu

*Hükümeti destekleyen « yandaş » denilen gruplar sarı olarak gösterilmiştir.İTO SEÇİM SONUÇLARI - 2010

  Demokratik Katılım Grubu (yönetim)
  Milliyetçi Hekimler Grubu
  Hekim Hakları Grubu

Hükümeti destekleyen « yandaş » denilen gruplar sarı olarak gösterilmiştir.İTO SEÇİM SONUÇLARI - 2012

  Demokratik Katılım Grubu (yönetim)
  Özgür Hekimler Platformu
  Hekim Hakları Grubu

Hükümeti destekleyen « yandaş » denilen gruplar sarı olarak gösterilmiştir.İTO SEÇİM SONUÇLARI - 2014

  Demokratik Katılım Grubu (yönetim)
  Özgür Hekimler Platformu
  Hekimlikte Özlük ve Onur Platformu

Hükümeti destekleyen « yandaş » denilen gruplar sarı olarak gösterilmiştir.SONUÇ


İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİMLERİNDE
 • İstanbul Hekimleri çok büyük oranda «hükümet yanlısı» gruplara oy vermemektedir. Son 4 seçimde oy oranları %19, %18, %15 ve %13 olarak tespit edilmiştir.

 • Hükümetin hekim düşmanı politikalarına İstanbul hekimlerinin çoğu karşıdır. %85 bu yönde oy kullanılmaktadır.

 • İzlediğiniz gibi son 8 yıllık istatistik de bunu her seferinde doğrulamıştır.


 • «Oylar bölünür, yandaşlar kazanır» aldatmacasına inanmayınız!

 • Kerhen, mevcut yönetime oy vermekten vazgeçiniz !

 • Tüm hekimlerin ortak programı, Özgür Hekimler Platformumuzun programıdır.

 • Kerhen değil, kendi programınıza oy verdiğinizde, en büyük grup Özgür Hekimler Platformudur!


 • ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR İSTANBUL TABİP ODASI İÇİN,

  MESLEKİ GELECEĞİMİZ İÇİN ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU’NDA BİRLEŞELİM !
  Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62614  Hit :110098  Online: 2