İTO’DA GERÇEK MÜCADELE NASIL OLUR?
İSTANBUL TABİP ODASINDA “GÖSTERMELİK” DEĞİL
“GERÇEK MÜCADELE” NASIL OLUR?

 • Gerçek mücadele, hekimleri kitlesel olarak harekete geçirerek olur.

 • Göstermelik 20 - 30 kişilik eylemlerle değil.

 • Gerçek mücadele, Hekimlerin örgütlü güçlerini bir araya getirerek, TTB ve Tabip Odaları, Uzmanlık dernekleri, aile hekimliği ve pratisyen hekimlik dernekleri, diğer tıp dernekleri ile paydaş örgütler olarak geniş bir platformda bir araya gelerek güçleri birleştirmekle olur.

 • TTB dışındaki hekim örgütlerini küçümseyerek, dışlayarak, onları sadece destek vermeye hazır gruplar olarak görerek değil.

 • Gerçek mücadele, hekimler olarak toplumda güçlü bir baskı grubu oluşturarak olur.


 • Kendi kitlelerini dahi temsil yeteneği olmayan bir işçi sendikasının, bir memur sendikasının, peşinden giderek değil.


 • Gerçek mücadele, yürütme ve yasama nezdinde sürekli girişimlerde bulunarak aktif bir lobicilik faaliyeti yürüterek olur.

 • Siyasi otoriteyi, parlamentoyu ve yargıyı göz ardı edip, diyalog kurmayarak, reddederek değil.

 • Gerçek mücadele, sağlık alanındaki değişim ve düzenlemelerin, gelinen noktada doğru tahlillerini yaparak, var olan gerçek duruma uygun politikalar geliştirerek, gerekli toplumsal işbirliklerini oluşturarak girişimlerde bulunmakla olur.

 • 40 yıl önceki söylemlerle, dogmatik yaklaşımlarla değil..

 • Gerçek mücadele, hekimlerin yararına toplumsal destek sağlayabilecek projelerle gündem oluşturarak, çözümler üreterek olur.

 • Sadece karşı çıkmakla, her şeyi reddederek değil.

 • Gerçek mücadele, hekimliğin ve toplumun ihtiyaçlarının, temel sağlık sorunlarının tespitine ve nasıl çözüleceğine dair bilimsel araştırmalar yaparak, kanıtlara dayalı çözüm önerileri üreterek toplumsal destek sağlayarak olur.

 • Kendi doğrularını, dogmatik ezberlerini hekimlere ve topluma dayatarak değil.

 • Gerçek mücadele, çağımıza uygun iletişim yöntemlerinden yararlanarak, profesyonel tarzda kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar yaparak olur.

 • Çağdışı, amatör yöntemlerle oluşturulan karmaşık söylemlerle değil.

 • Gerçek mücadele, eylem biçimlerini, yaratıcı, sonuç getirici yöntemlerle geliştirerek olur.

 • Eylem yapmış olmak için eylem yaparak değil.

 • Gerçek mücadele, Tabip Odalarının kısıtlı kaynaklarını rantabl şekilde değerlendirerek olur.


 • Hesapsız, verimsiz, niteliksiz harcama ve faaliyetlerle değil.

  Göstermelik değil, gerçekten mücadele edecek, çağdaş, modern, etkili bir tabip odası için Özgür Hekimleri destekleyelim.

  ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU  Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62987  Hit :110569  Online: 1