İYİ SENELER.
Sevgili Meslektaşlarımız;

Son yıllarda, çalışma özgürlüklerimiz daraltılırken, özlük haklarımız, ekonomik şartlarımız sürekli geriletiliyor, performans ve ciro baskıları, ölümlere varan şiddet olayları devam ediyor. Oysa biz, her şeye rağmen insanlığa hayat vermeyi sürdürüyoruz. Hekimliğin, bu pozitif, yaşamı yeniden üreten, olağanüstü tarafını öne çıkarıyor, umudumuzu koruyoruz ve sizlere güveniyoruz.

Tüm insanlığa sahip çıkan hekimlerin, 2016 yılında kendi haklarına, mesleklerine ve meslek odasına sahip çıkacağı, makus talihini değiştireceği bir yıl olmasını diliyoruz.

2016 yılında terörsüz, şiddetsiz, barış içinde, sağlıklı ve mutlu günlere ulaşmayı temenni ediyoruz.


“Önce hekim” diyen bir İstanbul Tabip Odası için ;

Özgür Hekimler Platformu
29.12.2015Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62988  Hit :110577  Online: 1