SEÇİM YERİ VE GÜVENLİĞİ
SEÇİM YERİ VE GÜVENLİĞİ

Değerli Meslektaşlarımız;

ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU olarak, 24 Nisan 2016'da yapılacak olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine seçim yeri ve güvenlik sorunları nedeni ile katılmama kararı almış bulunmaktayız. Bildiğiniz gibi, son iki seçimde 1500 civarında meslektaşımızın desteğini almış ana muhalefet grubuyuz.

İstanbul Tabip Odası'nda marjinal- etnik siyasetten vazgeçilmemiştir.
Son birkaç yılda yürüttüğümüz mücadelede, halen İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetiminde bulunan Demokratik Katılım Grubu (DKG)'nu, sürdürmüş oldukları marjinal-etnik siyasetten, hekim haklarını önceleyen bir çizgiye çekmeye çalıştık. Ancak, DKG ve İTO yönetimi, ana gündemini, hekim sorunlarından çok etnik temelli siyasete yoğunlaştırmış durumdadır. Ülkemizde büyük tepki çeken PKK terörünü bile açıkça lanetlemekten kaçınmaktadırlar.

Tüm bu yanlış politikalar, meslektaşlarımızın odaya güvenini yitirmesine neden olmuş ve son 5 yılda, 1500 civarında meslektaşımız İTO üyeliğinden istifa etmiştir. Oda, büyüyeceğine küçülmekte ve hekimleri temsil niteliğini her geçen gün kaybetmektedir. Oda yönetimi, bu konuda duyarsızlığını sürdürmekte, adeta İTO'nun küçülmesini tercih eder bir politika izlemektedir.

İTO üyesi hekimler, odadan uzaklaşmaktadırlar.
Bu durum, seçimlere de yansımış durumdadır. 30.000'den fazla üyesi bulunduğu belirtilen İTO'nun seçimlerine katılım, %15- 20'lerde kalmakta ve mevcut yönetim %10 civarında oyla Oda yönetimini sürdürmektedir.

Çağdaş bir seçim ortamı sağlanmasından kaçınılmaktadır.
Tüm uyarılarımıza karşın, çağdaş bir seçim ortamı sağlanmasından kaçınılmaktadır. Biz, Haliç Kongre Merkezi veya benzeri, ulaşım ve park sorunu olmayan, güvenliğin sağlanabileceği, daha ferah bir ortamda seçim yapılması için oda yönetimine başvuru yaptık. Ancak, bu önerilerimiz İTO yönetimi tarafından kabul görmemiştir. Seçimin Sultanahmet' te iki farklı yerde izbe okul sıralarında yapılmasında ısrar edilmiştir. Halen hukuksal girişimlerimiz devam etmektedir.

İstanbul hekimleri böyle bir ortamı hak etmemektedir.
Ayrıca, son iki seçimde yapıldığı gibi, yine ulaşımın en problemli olduğu Vodafone Yarı Maratonu'nun yapıldığı gün, seçim tarihi olarak seçilmiştir. Bu tarihte hem Galata Köprüsü, hem de Sultanahmet civarındaki yollar kapalıdır. Zaten düşük olan katılımın önüne bir de fiziki engeller konulmaktadır. Normal zamanda da bu turistik bölge, trafiğe kapalı alandır ve otopark imkanları son derece kısıtlıdır. Bu tarih ve yer, her yıl bilinçli olarak seçilmektedir. Amaç, küçük olsun benim olsun zihniyetidir.

Bu yıl, Sultanahmet'te önceki yıllardan daha fazla güvenlik ve provokasyon riski bulunmaktadır. Daha üç ay önce canlı bomba patlatılan bu yerde yeterli güvenliği sağlamak mümkün görünmüyor.
Böyle bir sorumsuzluğa ortak olmak istemiyoruz. Seçim yerinde değişiklik ve tarihinde bir erteleme olmadığı takdirde 24 Nisan 2016'da yapılacak olan İTO seçimlerine katılmıyoruz.

İstanbul Tabip Odası'nın "önce hekim" diyen doğru bir çizgiye getirilmesi için mücadelemiz sürecektir.
Hekimlerin sorunları ağırlaşmaktadır. Hekimlerin bağımsız ve özgürce çalışabilmesi olanakları elinden alınmaktadır. Ya kamuda ya da özel sektörde kapıkulu olmaktan, kalifiye emeğimizin sömürülmesinden başka bir seçenek bırakılmamıştır.

Tüm bu gelişmelere karşı, doğru çizgide mücadele edecek ve hekimlerin sorunlarını önceleyen bir Tabip Odası'na şiddetle ihtiyaç vardır. Tabip Odası'nı etnik siyasetin peşine takan ve kitleden koparan bugünkü DKG yönetimi, İTO'nun geleceği olamaz. Olmayacaktır.

Ülkenin yapısına ve sorunlarına aykırı, hekim hareketine yabancılaşmış bu anlayışın, İTO yönetiminden gönderilmesi için mücadelemiz bundan sonra da devam edecektir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ÖZGÜR HEKİMLER PLATFORMU YÜRÜTME KURULU
21.04.2016Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62987  Hit :110564  Online: 2