DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;
Değerli meslektaşlarımız;

Son yıllarda sağlıkta dönüşüm projesi adı altında yapılan düzenlemeler, hekimlerin isteği ve iradesi dışında ve hep aleyhimize gerçekleşiyor. Çoğu meslektaşımız yapılan düzenlemelerin, temel olarak uluslararası sermaye güçlerinin isteği doğrultusunda olduğu ve hekim emeğinin değerini düşürmeyi hedeflediği görüşündedir.

Hekimlerin buna karşı muhalif duruşu haklı ve meşrudur. Ancak kaybedilen haklarımızın yeniden kazanılması açısından yetersizdir. TTB ve İstanbul Tabip odasının muhalefet etme biçimleri eskidir ve etkinliğini yitirmiştir. Reaktif tarzda, aktivistlerin sokak eylemleri, gerçekleşmeyen grev girişimleri hekim kitlesinden kopuk olup, geniş hekim kesimlerini katmayı hedeflemiyor.

Büyük çoğunluğu oluşturduğuna inandığımız meslektaşlarımızın görüşleri Tabip Odası yönetiminde temsil edilemiyor. Çoğunluğumuzun onayladığı muhalif duruş, onaylamadığımız bir radikal siyasete ve ideolojiye dönüşüyor . Her fırsatta ülkenin siyasi gündemine yönelik söylemler ve eylemler ile, dar siyasi grupların ajandalarının Tabip Odası gündemi haline getirilmesi, hekimlerden destek görmüyor. Etnik temelli, ayrılıkçı siyasi partiye destek veren oda yönetiminden rahatsızlık duyan hekimler, odamızdan uzak duruyor, seçimlere katılmıyor. Son dört yılda 1.050 meslektaşımız İstanbul Tabip Odasından istifa etti. Kan kaybı sürüyor. Ne yazık ki şimdiki oda yönetimi bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymuyor.

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip odasının, öncelikle hekimlerin mesleki, ekonomik ve demokratik sorunlarını temel alan bir görev anlayışına yönelmesi zorunludur. Hak kayıplarımız zaman yitirmeden durdurulmalı, kaybedilmiş haklarımız geri alınmalıdır. Bunun için resmi veya özel yönetimler nezdinde müzakereden, mücadeleye uzanan etkinlikler gerçekleştirmeliyiz. Toplumun önüne net ve anlaşılır bir sağlık sistemi vizyonu ile çıkmak durumundayız. Profesyonel bir yaklaşımla güçlü bir baskı grubu oluşturmalıyız.

Özgür Hekimler Platformu içinde yer alan meslektaşlar olarak, böyle bir görev ve misyonu üstlenmiş bulunuyoruz. Bunun hekimler açısından tarihi bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz.

“Önce hekim” diyen çağdaş bir Tabip Odası oluşturmak amacıyla bu platform içinde bulunmak ve görev almak isteyen, hassasiyet gösteren tüm meslektaşlarımızı birlik olmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Odamıza üye olmayan meslektaşlarımızı üye olmaya, haklarımıza ve mesleğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Oda üyeliğinden istifa edenleri de tekrar üye olup beğenmedikleri tabip odası yönetimini değiştirmek için Özgür Hekimler Platformu’ nu desteklemeye çağırıyoruz.

Değerli meslektaşlarımız,

2016 Nisan ayında İstanbul Tabip Odasında seçim var.

Seçimlere katılalım, beğenmediğimiz oda yönetimini değiştirelim.

Çağdaş, demokratik, tüm hekimleri kucaklayan bir tabip odası için,

Gelin birlik olalım, hekim dayanışmasını gerçekleştirelim, odamıza sahip çıkalım.

Özgür Hekimler Platformu
07.04.2016Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62988  Hit :110583  Online: 1