TERÖRİZM TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR.
Değerli meslektaşlarımız;

Bir süredir ülkemiz, terör örgütlerinin giderek artan saldırılarına uğramaktadır. Yıllardır ülkemizi uğraştıran PKK terörüne, son dönemde IŞİD saldırıları da eklendi. PKK, IŞİD ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin tümünün eylemlerini lanetliyoruz ve Özgür Hekimler Platformu olarak karşı olduğumuzu açık şekilde bildiriyoruz. Bu örgütlerin eylemleri, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, ulusumuzun can güvenliği ve refahına karşı yapılmış eylemlerdir ve bu örgütler, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren yabancı güçlerin piyonu durumundadırlar.

TTB ve İstanbul Tabip Odası yönetimlerinden, bu tür terörist örgütlere, açık ve net karşı duruş bekliyoruz.


Özgür Hekimler Platformu
19.02.2016Copyright © 2014. Özgür Hekimler Platformu.     Tekil :62987  Hit :110568  Online: 1